Válasszon 34409 gyűjtőhelyünk közül

Az idén eddig
308331.87 kg
elemet gyűjtöttünk.


Kereskedőknek

Ha Ön már rendelkezik gyűjtőedénnyel, és az megtelt, a hulladék leszállítását az alábbi módokon kérheti:

- telefonon: 20/56 33 333

- e-mailen: logisztika@forego.hu

 

A jelenleg hatályos 445/2012 Korm rendelet szerint az elemet és hordozható akkumulátort forgalmazó kereskedőkre a következő előírások vonatkoznak:

"A forgalmazó kötelezettségei

18. § (1) Az elem, az akkumulátor forgalmazója a hulladékbirtokostól a hulladékká vált

a) hordozható elemet vagy akkumulátort,

b) a gépjárműelemet vagy akkumulátort, valamint

c) az ipari elemet vagy akkumulátort

átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átveszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elkülönített gyűjtése céljából a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet a forgalmazó részére sav- és lúgálló gyűjtőedényt vagy konténert biztosít.

(3) A hordozható elem, hordozható akkumulátor forgalmazója a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet által biztosított gyűjtőedényt a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(4) A gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor, ipari elem vagy ipari akkumulátor forgalmazója a gyártó által biztosított, akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok átvétele esetén lúgálló –, zárható konténert a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(5) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljából kialakított speciális gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényben, konténerben gyűjtött hulladék a gyártó, a forgalmazó, az átvállaló, a közvetítő szervezet vagy a gyűjtőedény fenntartója közötti eltérő megállapodás hiányában a gyűjtőedény, konténer fenntartójának tulajdona.

19. § (1) A forgalmazó az átvételi és gyűjtési kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól ellenértéket nem követelhet, továbbá nem kötheti az elem- vagy az akkumulátorhulladék átvételét, gyűjtését új termék vásárlásához, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében a hulladékbirtokos részére díjat fizethet.

(2) A forgalmazó a közte és a gyártó között létrejött értékesítési szerződésben (a továbbiakban: értékesítési szerződés) meghatározott elem- és akkumulátorhulladék mennyiséget a gyártónak vagy a gyártó megbízottjának átadja.

(3) A forgalmazó és a gyártó az értékesítési szerződésben megállapodik arról, hogy a gyártó a forgalmazó által a hulladékbirtokostól átvett elem- és akkumulátorhulladék gyűjtésének és elszállításának megszervezéséről gondoskodjon.

(4) A forgalmazó a 7. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét az elem, az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja."

 

A Rendelet 19. § (4( bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató itt található: Tudnivalók elemhasználóknak

A rendeletből fakadóan tehát a kereskedőnek visszavételi és elkülönített gyűjtési kötelezettsége van! A gyártók által létrehozott koordináló szervezet, a RE’LEM Nonprofit Kft..gondoskodott a gyűjtőrendszer  országszerte való kiépítéséről. Önök is igényelhetnek gyűjtőedényt, amelyet munkatársaink - előzetes egyeztetés után - díjmentesen kihelyeznek Önöknél.

Hasznos az is, ha Önök, mint kereskedők meggyőződnek arról, hogy beszállítóik eleget tesznek-e kötelezettségeiknek, mert így kisebb az esélye annak, hogy a Főfelügyelőség vizsgálatot tart Önöknél.

Gyűjtőpont-megállapodásra vonatkozó formanyomtatvány iránti igényét kérjük jelezze e-mailben.

Online jelentkezés, ha gyűjtőpontot kíván létesíteni.

Ha Önök saját nevükben is hoznak Magyarországra hordozható elemeket és akkumulátorokat, akkor az alábbi információk is hasznosak lehetnek:

A kormányrendeletben előírt kötelezettségeket a kötelezett (gyártó) három módon teljesítheti:
- saját maga veszi vissza és hasznosítja újra az elemeket (ekkor a megfelelő engedélyekkel rendelkeznie kell),
- ú.n. átvevőnek (engedéllyel rendelkező szolgáltatónak) adja át ezeket a feladatokat
- koordináló szervezetnek adja át a kötelezettségeit

Fontos: az első két esetben a kötelezettnek – kötelezettségei teljesítésének biztosítékául – forgalomba hozott kilogrammonként 560 Ft pénzügyi biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania, melynek felszabadításáról a tárgyévet követően a Környezetvédelmi Főfelügyelőség dönt. Ugyanígy, e két esetben valamennyi adminisztratív kötelezettség magát a kötelezettet terheli.

A visszagyűjtési kötelezettség a kötelezettet előző években értékesített mennyisége alapján terheli, melyről a Főfelügyelőségnek évente jelentést kell tennie. Ennek mértéke 2012-ben már 25%!

A kormányrendelet szerinti kötelezettségek költséghatékony és hosszú távon is garantálható teljesítése érdekében jött létre a RE’LEM. Társaságunk nem nyereségérdekelt koordináló szervezetként működve átvállalja a gyártói kötelezettségek teljesítését, illetve mentesíti azokat a pénzügyi biztosítékadás kötelezettsége alól. A koordináló szervezet szolgáltatásait valamennyi kötelezett igénybe veheti szerződéses jogviszony keretében, hulladékkezelési díj megfizetése ellenében.